Základní škola Roztoky, okres Praha-západ

Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Důležité kontakty

e-mail info@zsroztoky.cz

Hlavní budova

Školní nám. 470, 252 63 Roztoky
telefon +420 233 910 580

Budova Žalov

Zaorálkova 1300, 252 63 Roztoky
telefon +420 233 910 040
17. 8. 2016

TERMÍNY VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Termíny pro vydávání nevyzvednutých vysvědčení jsou ještě 29.8. – 31.8.2016 7.30 – 10.00 a 13.00 – 14.00.

17. 8. 2016

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. září 2016. V tento den se koná pouze jedna vyučovací hodina 8:00-8:45, kdy budou žáci se svými třídními učiteli a dostanou základní informace ke školnímu roku. Žáci jdou samostatně do svých tříd, nepřezouvají se. Prvňáčky přivítáme v budově v Žalově v 8:00 hodin a v Roztokách v 9:00 hodin.

16. 6. 2016

Volitelné předměty - 7. ročníky 2016/2017

Vážení rodiče, od září 2016 dochází k některým dílčím úpravám školního vzdělávacího programu ZŠ, proto volitelné předměty, které si Vaše děti v květnu již vybraly, budou realizovány až v osmém ročníku. V sedmé třídě bude naopak posílena jednou hodinou výuka českého jazyka, ze čtyř na pět hodin. Prvním cizím jazykem zůstává angličtina (3 hodiny) a druhým cizím jazykem pro všechny bude německý jazyk (2 hodiny). Děkujeme za pochopení.

14. 6. 2016

Projekt Music jsi ty

Naše škola se stala součástí hudebně vzdělávacího projektu Music jsi ty. Projekt podporuje aktivní přístup k provozování hudby a je výchozím bodem pro vývoj metodik uplatnitelných v hodinách hudební výchovy. Projekt je realizován Nadačním fondem The Music Fundation. Více...

3. 6. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách: Více...

18. 5. 2016

Úspěch ve výtvarné soutěži

Naši žáci se zúčastnili pod vedení Mgr. L. Zelené 8. ročníku výtvarné soutěže O putovní pohár statutárního města Zlína MUDr. M. Adámka, na téma "Francie - země pohádek, příběhy, historie, dobrodružství". Tato soutěž je součástí Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Ocenění získala M. Marková - 1.místo v kategorii dětí ve věku 7-11 let. Cenu poroty získala M. Jansová. Děvčata si pojedou do Zlína vyzvednou ceny osobně. Blahopřejeme.

6. 5. 2016

Lezecká stěna

Od 7. 5. 2016 otevíráme pro širokou veřejnost lezeckou stěnu v prostorách základní školy. Stěna je umístěna v Roztokách na stěně nové budovy tělocvičny. Nájemné sjednává D. Moravcová na tel. čísle 79 79 79 103 (pondělí-neděle), na mailové adrese drahomira.moravcova@zsroztoky.cz (pondělí-pátek). Nezletilé osoby pouze v doprovodu dospělých. Škola zapůjčí nástupní žebříky na stěnu. Provozní doba: září-červen: pondělí - pátek: 16.00 - 20.00 hod., sobota - neděle: 10.00 - 18.00 hod., červenec - srpen: dle předchozí telefonické domluvy (vstup na lezeckou stěnu je třeba si domluvit alespoň 1 den předem). Cena pronájmu: dospělá osoba: 100,00 Kč, do 18 let (pouze za doprovodu dospělého): 40,00 Kč. Podpisem smlouvy a zápisem v evidenční knize stvrzuje návštěvník znalost a souhlas s provozním řádem lezecké stěny. Podrobný PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY bude na našich stránkách umístěn od pondělí 9. 5. 2016, v současnou dobu je umístěn na zdi tělocvičny u lezecké stěny a bude předán vždy při podpisu nájemní smlouvy. Více...

21. 3. 2016

Otevření venkovního víceúčelového hřiště

Od pondělí 14. 3. 2016 jsme otevřeli pro potřeby našich žáků, ale i pro ostatní zájemce, naše nové venkovní víceúčelové hřiště. Jeho dostavba skončila na podzim roku 2015 a nyní již čeká na své první návštěvníky. Většina z nich budou samozřejmě naši žáci, minulý týden už poprvé hřiště vyzkoušeli žáci z kroužku košíkové s panem učitelem Heinzem. Od rána od 8.00 do 16.00 hod. je hřiště k dispozici našim žákům a všem ze školní družiny a klubu a také zájmových kroužků. Od 16.00 do 19.00 hod. je možné si hřiště pronajmout pro své soukromé účely (basketbal, volejbal, nohejbal, házená, přehazovaná). V případě zájmu o pronájem nás kontaktujte na tel. čísle 797979103 (D. Moravcová). Zároveň také připravujeme otevření lezecké stěny.

29. 2. 2016

Vyhodnocení školního kola recitační soutěže

Ve dnech 24.2./žalovská budova/ a 29.2. 2016 /roztocká budova/ proběhlo školní kolo recitační soutěže. Porota byla složena z pedagogů a žáků školy. Vítězi se stali - Kateřina Čelikovská, Viktorie Vejmolová, Kristýna Šípková, Barbora Šolínová, Ema Maršová, Tadeáš Drda, Adéla Suchá, Nela Trešlová, Aneta Čapková, Daniel Peroutka. Blahopřejeme.

23. 2. 2016

Hodina moderní chemie

Ve dnech 17. a 18. února navštívili studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze naši školu a pro žáky třetích až pátých ročníků představili Hodiny moderní chemie. Tato forma výuky žáky zaujala a již se těší na vyučovací hodiny chemie, které je čekají na druhém stupni. Tentýž program se uskuteční i v žalovské budově, tentokrát pro první až třetí třídy.

fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
Přihlásit