Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2
Dnes:
213
Posledních 7 dní:
1906
Posledních 30 dní:
8614
Celkem:
219991

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKŮ

Vloženo: 27.3.2017 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 903x | Upraveno: 27.3.2017 | Upravil: michal.slama

Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jak škola ověřuje některé klíčové kompetence a výstupy - dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí základní vzdělávání. Vypracování, odevzdání a prezentace AP je nedílnou součástí povinností žáka 9. ročníku ZŠ. Práci hodnotí komise učitelů.

Po odevzdání AP v tištěné podobě (do 31. 5. 2017) zhodnotí vedoucí práce formální a obsahovou úroveň práce odpovídajícím stupněm hodnocení do příslušného formuláře.

Práci pak dále hodnotí komise učitelů na základě předloženého textu, prezentace k tématu (powerpointová prezentace) a ústní obhajoby žáků (představení obsahu a závěrů práce) – tzv. „Obhajoby“.

Polovinu hodnocení (50 %) tvoří formální, jazyková, obsahová a grafická stránka práce provedená vedoucím práce, zbylých 50 % výsledného celkového hodnocení tvoří obhajoba a prezentace AP.

A jak vypadá průběh vyhotovení AP? Je to každý rok stejné. Během února si žáci vybírají zadání AP, další tři měsíce probíhají individuální konzultace žáků s jejich vedoucími AP a 31. května se práce v tištěné podobě odevzdávají vedoucímu práce.

V červnu, letos dne 14. 6., se konají obhajoby a na závěrečné rozlučce žáků devátých tříd se školou 22. 6. proběhne vyhlášení a ocenění 3-5 nejlepších AP z každé třídy.

Přejeme hodně zdaru.