Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
6
Dnes:
293
Posledních 7 dní:
2500
Posledních 30 dní:
9852
Celkem:
210160

Poznáváme zajímavosti evropských měst – Salzburg


Projekt - Poznáváme zajímavosti evropských měst – Salzburg

Výuku anglického jazyka na naší škole probíhá již od 1. ročníku, druhý cizí jazyk - německý jazyk je do výuky zařazen od 7. ročníku.

Jazyková úroveň některých žáků a jejich motivace k učení dvou cizích jazyků je pro školu výzvou a proto se snažíme volit pro žáky takové možnosti, metodiky a formy práce, aby úroveň výuky byla co nejlepší.

Zaměřujeme se na:

-          rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v německém jazyce v 8. a 9. ročníku formou blended learningu

-          zavedení metody CLIL do výchovných předmětů

-          jazykové kurzy a výlety pro žáky  do  Anglie a Rakouska

 

Uvědomujeme si, že pobyt a výuka cizího jazyka pro žáka v cizím prostředí je nejenom zkušenost při setkání s rodilým mluvčím, ale i umožní žákovi samostatné vystupování v cizím jazyce v cizojazyčném prostředí a žák má možnost se seznámit s reáliemi cizí země, což má pro něj nenahraditelnou zkušenost.

Cílem jazykového pobytu v Salzburgu u žáků je snížit jazykovou bariéru, zvýšil jazykové sebevědomí, rozvoj a utváření klíčových kompetencí, pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání a respektování kulturní rozmanitosti.

Žáci kromě výuky během pobytu provedou sběr informací s dokumentací o zajímavostech města. Po návratu si žáci vytvoří prezentaci o městě (z videa, fotografií a vlastních postřehů), ve kterém pobývali několik dní, průběžně budou seznamovat své mladší spolužáky, ale i veřejnost o svých poznatcích z pobytu.

Projekt je finančně podpořen v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, Letiště Praha, a.s.

a Městem Roztoky.