Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
3
Dnes:
417
Posledních 7 dní:
2790
Posledních 30 dní:
13125
Celkem:
240866

Školní psycholog


Informace o činnosti školních psycholožek

na Základní škole Roztoky

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s krátkou informací ohledně naší činnosti na základní škole, kterou navštěvují Vaše děti. Psychologické služby zajišťuje:

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D (CV) (Velikost: 102.48 kB)

Po, Út, St (liché týdny) 

od 8 do 14 hod. 

veronika.sporclova@zsroztoky.cz
+420 601 126 531

 

S čím se na nás nejčastěji obracejí rodiče?

  • úzkostnost dítěte, strach ze školy, dítě si nevěří
  • dítě má problémy začlenit se do kolektivu spolužáků
  • dítě má vztahové či komunikační problémy s pedagogy (pedagogem)
  • dítě nezvládá nároky, které jsou na něj kladené
  • špatný prospěch, kázeňské přestupky
  • podpora pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • obavy rodičů, že dítě může užívat návykové látky
  • kariérové poradenství u žáků 8. či 9. třídy

Někdy se stává, že se na nás obracejí samy děti. Většinou nás kontaktují s problémy týkající se jejich pobytu ve škole, někdy nás děti vyhledají ve chvíli, kdy si nevědí rady se vztahy (v rodině, spolužáky, kamarády), nebo se ocitnou v náročné situaci, se kterou si samy nevědí rady. Je dobré vést děti od raného věku k tomu, že se svými problémy nemusí být samy, ale mohou se obrátit na někoho nestranného, kdo jim může pomoct. Proto prosíme, abyste vaše děti o působení psychologa ve škole informovali.

S dětmi i pedagogy se můžeme potkávat také v rámci práce se školními třídami (např. v rámci třídnických hodin, adaptačních či zážitkových kurzů, při zjišťování třídního klimatu pro posílení pozitivní atmosféry ve třídě, při zjišťování potřeb žáků či zpětné vazby na vyučovací proces, apod.) 

Občas nás jako první kontaktují pedagogové, kteří si všimnou změny v třídním klimatu, zaznamenají změnu v chování dítěte či nápadné zhoršení prospěchu žáka. Po dohodě s rodiči se poté domluvíme buď na individuální konzultaci s dítětem, nebo na práci s celým třídním kolektivem.

Při naší práci jsme vázáni slibem mlčenlivosti, dodržujeme Etický kodex školních psychologů i zákonné normy. Konzultace s rodiči i dětmi jsou poskytovány bezplatně, informace, které se dozvíme, považujeme za důvěrné. Podle Zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, je k činnosti školního psychologa nutný písemný souhlas zákonných zástupců dítěte. V rámci třídních schůzek jsou rodiče informováni o práci školních psychologů a požádáni o podepsání formuláře „Generální souhlas s činností školního psychologa ve třídě“ (k nahlédnutí a ke stažení zde) (Velikost: 194.63 kB). Generální souhlas platí po celou dobu školní docházky a je možné ho kdykoliv odvolat i udělit. Rozhodne-li se zákonný zástupce tento souhlas nepodepsat, nemá školní psycholog právo jeho dítěti výše uvedené služby poskytovat. V takovém případě se dítě nebude účastnit na výše uvedených třídních aktivitách s ostatními spolužáky (v případě práce s celou třídou bude muset být dítě odesláno do jiné třídy), dítěti nebudou poskytovány individuální konzultace.

Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou pro navázání spolupráce s rodinou či dítětem a pro zahájení psychologické intervence. 

Doufáme, že působení školního psychologa bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

Za tým poradenských pracovníků:

 

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. (psycholožka)
e-mail: veronika.sporclova@zszb.cz
tel.: 601 126 531