Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
3
Dnes:
406
Posledních 7 dní:
2785
Posledních 30 dní:
13120
Celkem:
240855

Špeciální pedagog


SPECIÁLNÍ PEDAGOG

  • Vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
  • Vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
  • Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence
  • Zajišťuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, IVP
  • Předává odborné informace pracovníkům školy
  • Poskytuje rodičům informace o činnostech poradenských pracovníků školy a dalších institucí v regionu.
  • Ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními učiteli vypracovává pro integrované žáky individuální vzdělávací plán.

Mgr. Valerie Čermáková, Jitka Kejmarová
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

E-mail: valerie.cermakova@zszb.czjitka.kejmarova@zszb.cz